Projekty

4.ročník

20. 11. 2021

 

Festival Setkání

 

V roce 2020 se uskutečnil festival Setkání už po čtvrté. Vzhledem k pandemii koronaviru (COVID-19) se musela forma festivalu změnit. Nemohli jsme se s ostatními školami setkat na živo, a proto jsme zvolili-li pro setkáni s ostatními školami jiny způsob setkání. Tak jako většina jsme zvolili online cestu. Protože zpřetrhat vazby mezi školami, jen kvůli pandemii, nám přišla škoda.

Doufáme, že se příští rok už uskuteční festival v takové formě, kterou známe z předchozích let.

5. ročník

20. 11. 2021

Pátý ročník festivalu malých scénických forem Setkání pro žáky praktických škol jednoletých a dvouletých se konal 4.listopadu 2021 v Dělnickém domě v Brně- Líšni. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se akce konala bez přístupu veřejnosti a v omezeném počtu účinkujících. Do pátého ročníku festivalu se přihlásilo šest praktických škol, ale bohužel jenom tři se samotné akce zúčastnili. Své umělecké schopnosti na festivalu prezentovali: praktická škola Znojmo, praktická škola Lipník nad Bečvou a domácí praktická škola Ibsenka, Brno. V odborné porotě zasedli PaedDr.

Projekt - EU peníze školám

25. 11. 2015

EU peníze středním školám

V současné době realizujeme projekt: EU peníze středním školám, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  

Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1, oblast podpory 1.5 spolufincované z Evropského sociálního fondu.

Projekt - Inovace činnosti SPC

25. 11. 2015

Projekt Univerzity Palackého Olomouc

V rámci chystaných změn v oblasti diagnostiky míry speciálních vzdělávacích potřeb ve speciálně - pedagogických centrech   v celé ČR se stalo naše SPC partnerem v uvedeném projektu. Projekt je tříletý a má řadu klíčových aktivit. Bližší charakteristika projektu, jeho výstupy a jednotlivé klíčové aktivity jsou popsány na webu projektu.