První návštěva

Před prvním vyšetřením zákonný zástupce podepíše Informovaný souhlas s vyšetřením a Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.

Následuje rozhovor s odborným pracovníkem (speciálním pedagogem nebo psychologem), kde se upřesňuje, proč zákonný zástupce nebo zletilý klient o vyšetření žádá.

Dále probíhá vyšetření (vstupní vyšetření trvá většinou 1,5 - 2 hodiny, dle věku a charakteru obtíží klienta), po kterém je zákonný zástupce seznámen s předběžnými výsledky vyšetření, dalším postupem a navrhovanými podpůrnými opatřeními, dle individuálních potřeb klienta. Na závěr vyšetření podepisuje zákonný zástupce nebo zletilý klient souhlas se závěry z vyšetření, případně navrhovanými podpůrnými opatřeními při výchovně vzdělávacím procesu.

 

Co  s sebou na první vyšetření?

  • dostupné zprávy z psychologického nebo odborných lékařských vyšetření - pokud byly absolvovány

  • zprávy z poradenského zařízení (PPP, SPC) - pokud byl klient v péči poradenského zařízení

  • školní sešity - pokud dítě plní školní docházku

  • vyjádření školy - hodnocení výchovně vzdělávacího procesu