Základní škola speciální

Střelice ZŠS

25. 11. 2015

Ve Střelicích je v provozu jedna třída základní školy speciální. Žáci jsou zároveň uživateli sociálních služeb (Domov pro osoby se zdravotním postižením či Týdenní stacionář) Zámečku Střelice, přísp. organizace. Výuka probíhá ve skupinkách po dvou až pěti žácích, s individuálním přístupem a podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22934/2008-61. Na doporučení SPC mají všichni žáci sníženou časovou dotaci výuky.

Kyjevská ZŠS

23. 11. 2015

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK na ulici Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází jedna třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

Otnice ZŠS

22. 11. 2015

V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází 2 třídy základní školy speciální pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální formou podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008 - 61. Žáci, kterým je to doporučeno, se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu.

Ibsenova ZŠS

21. 11. 2015

Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga.

V současné době má škola 6 tříd. Ve všech třídách se žáci vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61 nebo dle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z uvedeného školního vzdělávacího programu.