Kontakty

IBSENOVA

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Ibsenova 1

638 00 Brno  

Tel.: 548 522 898

Fax: 548 526 956

IČO: 60555998 

ID Datové schránky: b62wq2g

www.ibsenka.cz

Ředitel školy: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

číslo bankovního účtu školy: 440 33 621/0100

 

Mateřská škola speciální (kontakt + mapka)

Základní škola speciální (kontakt + mapka)

Praktická škola (kontakt + mapka)

 

ŠKOLSKÁ RADA

Předsedkyně školské rady: Mgr. Ivana Rygalová 

                                                rygalova@ibsenka.cz

                                                tel. 603 584 674

 

Formulář praxe

Formulář praxe - Ibsenka .doc