Projekt - Inovace činnosti SPC

Projekt Univerzity Palackého Olomouc

V rámci chystaných změn v oblasti diagnostiky míry speciálních vzdělávacích potřeb ve speciálně - pedagogických centrech   v celé ČR se stalo naše SPC partnerem v uvedeném projektu. Projekt je tříletý a má řadu klíčových aktivit. Bližší charakteristika projektu, jeho výstupy a jednotlivé klíčové aktivity jsou popsány na webu projektu.

Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci za spolupráce 14 partnerů. Hlavními jsou Institut pedagogicko-psychologického poradenství Asociace pracovníků center ČR a dále jednotlivá   speciálně  pedagogická  centra  Pardubického,  Zlínského a Jihomoravského kraje. V jednotlivých aktivitách se však účastní i pracovníci ostatních speciálně pedagogických center.

 

ODKAZY:

http://spc-info.upol.cz/profil/