3. ročník 2019

3. ročník

Třetí ročník festivalu malých scénických forem Setkání pro žáky praktických škol jednoletých a dvouletých se konal 5. 11. 2019 v kulturním domě Rubín v Brně a zúčastnilo se ho sedm praktických škol z Vysočiny, Jihomoravského kraje a ze Slovenska. Své umělecké dovednosti zde prezentovali žáci z praktické školy dvouleté z Nového Města na Moravě, praktické školy jednoleté i dvouleté z Boskovic, praktické školy jednoleté i dvouleté z Jihlavy, praktické školy jednoleté i dvouleté z Březejce, praktické školy jednoleté i dvouleté ze Znojma, praktické školy tříleté z Námestova a praktické školy jednoleté i dvouleté Ibsenka z Brna. V odborné porotě zasedli PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Ing. Simona Neubauerová a členka rady Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová, pod jejíž záštitou se i třetí ročník festivalu konal. Atmosféru festivalu zpříjemnili svým tanečním vystoupením děti ze základní školy speciální Ibsenka Brno. Velké poděkování patří magistrátu města Brna a spolku Sedmikráska pro Ibsenku, z.s., bez jejíchž finanční podpory by nebylo možné projekt realizovat a také všem zúčastněným firmám a osobám, které se podíleli na přípravě a organizaci

 

viz fotogalerie Setkání 3. ročník