Aktuality

Divadelní představení Káťa a Bajaja

21. 11. 2022

Dne 21.11.2022 všechny třídy navštívily divadelní představení Divadla ALDENTE Káťa a Bajaja v divadle Barka. Představení nastudovali mimo jiné také dva žáci naší školy * Jana Kučerová a Lukáš Suchánek *.

„ Zvíře není věc“

15. 10. 2022

Ve výtvarné soutěži "Zvíře není věc" v kategorii speciálních škol získal krásné 2.místo náš žák Dominik Píchal.  Moc mu blahopřejeme.

Výstava výtvarných prací potrvá od 20.10.2022 do 30.11.2022

Vystavené práce v Safari parku Dvůr Králové budou mít také Pavel Matějíček, Aneta Jelínková, Tereza Nešetřilová a Adam Chobola

Více se o výtvarné soutěži můžete dozvědět zde

„Každý může být umělcem“

5. 10. 2022

„Každý může být umělcem“ je podtitul celorepublikové výtvarné soutěže pro výtvarně nadané lidi s mentálním postižením. Mimořádnou výstavu přihlášených uměleckých děl chystá od 20. září Museum Kampa, které je zároveň partnerem projektu.

Hrnčířský jarmark Kunštát

23. 9. 2022

Moc děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a nakoupit výrobky našich žáků na Hrnčířském jarmarku v Kunštátě.

Malujeme bez hranic

12. 9. 2022

Srdečně vás zveme na vernisáž a slavnostní vyhlášení jubilejního 10.ročníku výtvarné soutěže Malujeme bez hranic, které se uskuteční 18. října v Mahenově divadle. 

Záštitu nad 10.ročníkem převzal náměstek hejtmana Mgr. Jiří Nantl, LL.M. 

Ocenění ve výtvarné soutěži

19. 5. 2022

Blahopřejeme Marušce P. ke krásnému umístění ve výtvarné soutěži Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Při výběru prací ze 77 zemí a celkového počtu 14527 prací porota ocenila čestným uznáním její dva obrázky.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

13. 11. 2020

při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje speciálně pedagogické a psychologické poradenství žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Služby jsou bezplatné a jsou zabezpečeny školním speciálním pedagogem – logopedem a školním psychologem.                 

Prezentace Mgr. Jiřina Kalová     Více informací zde zde.

Jiní, ale přece stejní

3. 1. 2016

„…Kamarádka říká, že K. je „pohraničník“. Ano je. Její handicap ji drží na hranici světa našeho a jejího. Je to pro ni strašně těžké, protože si uvědomuje, že je „jiná“. V našem světě je ztracená a v tom jejím? Nevím….“

(rodič žákyně z Ibsenky)